default-logo
English . French . العربیة . فارسی

Picture1واحد بازرگانی خارجی شرکت روغن موتور قطران کاوه متشکل از واحدهای پشتیبانی و صادرات بوده که ارتباطات بین المللی شرکت را در چارچوب واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه و صادرات محصولات برعهده دارد. این واحد با استقرار در دفتر مرکزی، آماده انجام هرگونه مذاکرات تجاری می باشد.

واحد پشتیبانی و واردات: در این واحد تهیه و تامین به موقع مواد اولیه موردنیاز کارخانه با کیفیت مناسب و قیمت مناسب از بازارهای خارج از کشور  و انجام امور بانکی و گمرکی مربوطه،انجام امور ثبت سفارشهای خرید خارجی و پیگیری و اخذ مجوزات قانونی از سازمان ها و نهاد های مربوطه صورت می گیرد.

همکاران ما در واحد پشتیبانی و واردات  با شماره تماس ۸۸۷۱۶۰۲۲-۰۲۱ داخلی ۱۳۸ پاسخگوی شما هستند.

واحد صادرات: این واحد بررسی و ارزیابی بازار و روش های بهبود وضعیت محصول و افزایش سهم فروش در بازارهای جهانی و انجام امور بانکی و گمرکی مربوطه را بر عهده دارد.  مدیریت صادرات به خارج از کشور و بازار یابی خارجی، مدیریت حمل و نقل در بازرگانی بین المللی  و شرکت در نمایشگاه های بین المللی نیز از جمله فعالیت های این بخش محسوب می گردد.

همکاران ما در واحد صادرات با شماره تماس ۸۸۷۱۶۰۲۲-۰۲۱ داخلی ۱۳۹،۱۱۷ و ۱۴۰ پاسخگوی شما هستند.

شماره تماس مدیریت واحد بازرگانی خارجی ۸۸۷۱۶۰۲۲-۰۲۱ داخلی ۱۳۵ می باشد.