default-logo
English . French . العربیة . فارسی

KarlFischer_smallآزمایشگاه مجهز شرکت روغن موتور قطران کاوه به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد علاوه بر انجام آزمایش های کنترل کیفیت روزانه  شرکت، آمادگی ارائه خدمات در زمینه آزمایش های مربوط به روغن را به کلیه هموطنان  با تکیه به سابقه بالا در این زمینه و دقت بسیار بالای پرسنل با تجربه دارد.

برای هماهنگی در زمینه انجام آزمایشات مورد نیاز با شماره ۲۳۴۵۳۰۶-۰۸۶ تماس بگیرید