default-logo
English . French . العربیة . فارسی

حفاظت از محیط زیست یکی از مهم ترین اهداف شرکت قطران کاوه است .

شرکت قطران کاوه می کوشد تا از آلودگی محیط زیست جلوگیری نماید اگرچه تامین رضایت مشتری نیزاز اهمیت با لایی برخوردار است .

این شرکت سعی دارد با تولید روغن موتور های با کیفیت بالا و چند درجه ای ( چهارفصل ) کمک قابل توجهی به کاهش میزان روغن سوخته به محیط بکند .

همچنینی را ههای مختلفی برای جلوگیری از آلودگی وجود دارد که این شرکت به بعضی از آنها اشاره خواهد کرد .

۱) استفاده از مواد اولیه مناسب و باکیفیت وهمچنین فرمولاسیون استاندارد که نشان دهنده آن است که شرکت در جهت توسعه فرهنگ محافظت از محیط زیست گام برمی دارد .

۲) تجهیز کردن آزمایشگاههای مربوط در کارخانه جهت انجام آزمایشات صحیحی و قابل اعتماد جهت داشتن فرمولاسیون استاندارد و در نهایت محصول با کیفیت .

۳) اندازه گیری و پایش آلاینده‌های خروجی CO۲، CO، NO۲، NO، NOX از دود کش‌ها به صورت ماهیانه.

۴) کنترل و جلوگیری از نشت مواد تولیدی از مخازن.
۵) جلوگیری و ممانعت ازبازیافت غیر بهداشتی مواد زاید در محیط کارخانه .