default-logo
English . French . العربیة . فارسی

با توجه به حضور شرکت قطران کاوه در بازارهای داخلی و همچنینین صادراتی و با بهره گیری از آخرین تجهیزات به روز، این شرکت را به یکی از بهترین شرکتهای روغن موتور تبدیل کرده که با توجه به تولید محصولات با کیفیت بالا سبب گردید این شرکت موفق به اخذ استاندارد های مختلف کیفی گردد که عبارتند از :

استانداردها :

روغن موتور با سطح کیفیت API SC/CC دارای استاندارد ملی شماره ۵۸۵
روغن موتور با سطح کیفیت API SE/CC دارای استاندارد ملی شماره ۱۳۴۳
روغن موتور با سطح کیفیت API SF/CC دارای استاندارد ملی شماره ۴۷۸۳
روغن موتور با سطح کیفیت API SG/CD دارای استاندارد ملی شماره ۳۷۸۵ و ۱۳۴۲
روغن موتور با سطح کیفیت API SJ/CF/CF-4 دارای استاندارد ملی شماره ۱۱۳۷۸-۹۱۸۵-۱۱۳۷۹
روغن موتور با سطح کیفیت API SL/CF دارای استاندارد ملی شماره ۹۱۸۶
روغن موتور با سطح کیفیت API CD دارای استاندارد ملی شماره ۱۳۴۲
گریس روان کننده (نسوز) دارای استاندارد ملی شماره ۲۹۴۳ گریس بر پایه کلسیم دارای استاندارد ملی شماره ۱۴۲-۲
ضد یخ دارای استاندارد ملی شماره ۳۳۸ روغن دنده ساده با سطح کیفیت API GL-1 دارای استاندارد ملی شماره ۲۹۷۵
روغن هیدرولیک گروه HH دارای استاندارد ملی شماره ۶۴۲۳

امتیازات :

• صادر کننده به بیش از ۳۰ کشور جهان • صادر کننده نمونه در سال ۱۳۸۷ • واحد تولیدی نمونه استاندارد در سال ۱۳۸۹ی • واحد صنعتی نمونه استان در سال ۱۳۹۱

ghatran-medalium