default-logo
English . French . العربیة . فارسی
426226603_39885

ضد یخ و ضد جوش پنگوئن تولید شده جهت استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی است . همچنین مناسب در موتورهای درون سوز صنعتی که سیستم خنک کننده آنها نیاز به یک ممانعت کننده در مقابل خوردگی و زنگ زدگی دارد.

روش استفاده:

ابتدا رادیاتور خودرو را تخلیه نموده، مقدار لازم از ضد یخ را مطابق جدول مربوطه، با آب مخلوط نموده و رادیاتور را تا حد معین پر کنید، سپس موتور را روشن نموده و چند دقیقه صبر نمائید تا محلول آب و ضدیخ، گرم و کاملاً یکنواخت شود.

تذکر:

هرگز ضد یخ خالص را در رادیاتور نریزید بلکه همیشه مخلوط آب و ضد یخ را به کار ببرید .

نوع بسته بندی:

– کارتن حاوی ۶ عدد ظرف ۴ لیتری پلاستیکی.
– کارتن حاوی ۱۲ عدد ظرف ۱ لیتری پلاستیکی.
– چلیک ۲۰ لیتری پلاستیکی.
– بشکه ۲۰۸ لیتری فلزی.

مطابق با استاندارد ملی شماره ۳۳۸ ایران.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مقدار

روش آزمون ASTM

استاندارد ملی ایران

دانسیته در C°۱۵٫۵، kg/m³ ( ضدیخ خالص)

۱۲۰/۱

۱۱۲۲-D

۱۹۷

نقطه انجماد محلول ۵۰% ،  C°

۳۷-

۱۱۷۷-D

۱۴۴۸

      نقطه جوش محلول ۵۰% ، C°

۱۰۸

۱۱۲۰-D

۱۲۱۳

نقطه جوش خالص ، C°

۱۶۳

۱۱۲۰-D

۱۲۱۳

     PH محلول ۵۰%   

۵/۷

۱۲۸۷-D

۱۲۱۲