default-logo
English . French . العربیة . فارسی
  • موتورهای دیزلی نیز همانند موتورهای بنزینی به طور منظم نیاز به تعمیر و نگهداری دارند که شامل تعویض روغن موتور نیز می شود، همانطور که بعد از مدت زمانی باید روغن موتور را در موتورهای بنزینی تعویض کنیم در موتورهای دیزلی نیز این کار باید صورت پذیرد، فقط از چند تفاوت باید آگاه باشیم.

    برای این کار شما نیاز به روغن موتوری دارید که برای موتورهای دیزلی ساخته شده باشد نه فقط موتورهای بنزینی، و هفته ای یک بار روغن موتور خود را چک کنید و هر دفعه که روغن را تعویض می کنید فیلتر روغن را نیز عوض کنید. کتابچه راهنمای مالک خودرو حداکثر فاصله زمانی تعویض روغن موتور را به شما می گوید ولی هر چه این فاصله کمتر باشد به سلامت موتور خودرو کمک می کند، ضمن اینکه روغن موتور خودورهای دیزلی به دلیل گرما و فشار بیشتر تقریبا دو برابر سریع تر از روغن موتور خودروهای بنزینی آلوده می شوند.

    تمام مراحل تعویض روغن موتور در خودروهای دیزلی مانند خودروهای بنزینی است به جز کدهای طبقه بندی روغن موتور که این کدها از CAو CB و CC شروع شده و همینطور به ترتیب حروف الفبای لاتین ادامه پیدا می کند تا اینکه در حال حاضر به CJ می رسد که بالاترین سطح کیفی می باشد و هر سطح جدید می تواند جایگزین سطوح کیفی قبلی شود مگر اینکه موتور خودروی شما خیلی قدیمی باشد، به هر حال دفترچه مالک خودرو سطح کیفی API مناسب خودرو را پیشنهاد می کند، همچنین دفترچه مالک خودرو گرانروی (ویسکوزیته) مناسب خودرو را به صورت اعدادی در کنار حروف SAE  معرفی می کند. درجه SAE میزان غلظت روغن را در شرایط دمایی که روغن موتور کار می کند نشان می دهد که این درجه بندی د ر روغن موتور خودروهای دیزلی مشابه خودروهای بنزینی می باشد. برای اینکه مطمئن باشید که بهترین روغن موتور دیزلی را برای خودروی خود انتخاب می کنید می توانید به سایت API )َAmerican Petroleum Institute) مراجعه کرده و بر روی راهنمای روغن موتور (Engine oil guide) کلیک کرده و جدیدترین طبقه بندی روغن موتورها را مشاهده کنید.

  • روغن موتور توربو دیزل کارپیه D-11
  • روغن موتور دیزل سوپر شارژ قطران