default-logo
English . French . العربیة . فارسی
  • روغن موتور برای روانکاری قسمت های مختلف موتورهای احتراق داخلی استفاده می شود که قسمت عمده آن همان روغن پایه می باشد که حدود ۱ تا ۵ درصد مواد افزودنی به آن اضا فه شده است. وظیفه اصلی روغن موتور کاهش ساییدگی و اصطکاک قسمت های متحرک موتور می باشد، روغن موتور همچنین پاک کننده، آنتی اکسیدان، ضد خوردگی و خنک کننده موتور نیز می باشد. دمای روغن موتور در موتورهای بنزینی در بالای رینگ پیستون به ۱۶۰ درجه سانتی گراد می رسد، روغن موتورهایی با ویسکوزیته بالاتر در این دما کمتر رقیق می شوند. انجمن مهندسین آمریکا (SAE) روغن موتورها را بر اساس گرانروی و محدوده دمایی که روغن موتور در آن رنج دمایی ویسکوزیته مناسب دارد طبقه بندی کرده است که به صورت اعدادی در کنار حروف SAE نشان داده می شوند.

     انستیتو نفت آمریکا API استانداردهایی را برای روغن موتور در نظر گرفته و آنها را بر اساس کیفیت طبقه بندی می کند که برای روغن موتورهای بنزینی از حرف S و برای روغن موتورهای دیزلی از حرف C استفاده شده و سطح کیفی نیز با حروف الفبا که در کنار این دو حرف می آید نشان داده می شود که از حرف A شروع شده (SA) و برای روغن موتورهای بنزینی در حال حاضر به حرف N (SN) می رسد، امروزه روغن موتورهایی تولید می شوند که هم برای خودروهای بنزینی و هم دیزلی کاربرد دارند و به عنوان مثال به صورت SC/CC نشان داده می شوند.

  • روغن موتور کارپیه F-17
  • روغن موتور کارپیه F-16
  • روغن موتور کارپیه F-12
  • روغن موتور الیت قطران
  • روغن موتور اینتگرال قطران
  • روغن موتور SB/CB 50 قطران