default-logo
English . French . العربیة . فارسی

روغن کارپیه SL/CF 10W-40 روغنی نیمه سنتتیک می باشد که با استفاده از با کیفیت ترین و بهترین روغن پایه گروه ۲ (تصفیه اول) و مواد اولیه موجود در دنیا و مطابق با استانداردهای روز تولید گردیده است و قابلیت استفاده در تمامی موتورهای بنزینی و دیزلی خودروهای مدل بالا را داشته و برای چهار فصل سال و شرایط آب و هوایی ایران کاربرد دارد.

1 (Copy)

ویژگی های این محصول عبارتند از:

– خاصیت ضد اکسیداسیون و ضد ساییدگی

– خاصیت پاک کنندگی رسوبات ناشی از احتراق

– خاصیت ضد کف

– خاصیت سیال بودن در دماهای پایین