default-logo
English . French . العربیة . فارسی

روغن-موتور-4-لیتری-اینتگرال-جدید95

روغن موتور اینتگرال قطران با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب با شاخص گرانروی بالا تهیه و تولید گردیده است. در ساخت این روغن از انواع افزودنی های ضد سایش، ضد خوردگی، ضد زنگ زدگی، ضد اکسیداسیون و . . . استفاده شده است.

نوع بسته بندی:

– کارتن حاوی ۶ عدد ظرف ۱ گالن فلزی گرد.
– کارتن حاوی ۲۴ عدد ظرف ۱ کوارت فلزی گرد.
– چلیک ۲۰ لیتری پلاستیکی.
– بشکه ۲۰۸ لیتری فلزی.

مطابق با استاندارد ملی شماره ۵۸۵ ایران.

سطح کیفیت: API SC/CC

SAE: 40, 50

 

درجه SAE

۴۰

۵۰

۵۰w20

روش آزمون ASTM

استاندارد ملی ایران

گرانروی کینماتیک در °۱۰۰، cSt

۵/۱۵

۲۰

۱۹

۴۴۵-D

۳۴۰

شاخص گرانروی (VI) ( حداقل )

۱۱۰

۱۱۵

۱۲۰

۲۲۷۰-D

۱۹۵

نقطه اشتعال ، C° ( حداقل )

۲۲۵

۲۳۰

۲۱۰

۹۲-D

۱۹۸

نقطه ریزش ، C° ( حداکثر )

۱۲-

۹-

۲۴-

۹۷-D

۲۰۱

عدد قلیایی کل (TBN) ، mgKOH/g

۴

۴

۴

۲۸۹۶-D

۲۷۷۲

دانسیته در C° ۱۵، kg/m³

۸۹۵

۹۰۰

۸۹۰

۱۲۹۸-D

۱۹۷