default-logo
English . French . العربیة . فارسی

روغن موتور SB/CB 50 قطران با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب با شاخص گرانروی بالا تهیه و تولید گردیده است. در ساخت این روغن از انواع افزودنی های ضد سایش، ضد خوردگی، ضد زنگ زدگی، ضد اکسیداسیون و . . . استفاده شده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره ۵۸۵ ایران.

نوع بسته بندی:

– چلیک ۲۰ لیتری پلاستیکی.
– بشکه ۲۰۸ لیتری فلزی.

درجه SAE

۴۰

۵۰

روش آزمون ASTM

استاندارد ملی ایران

گرانروی کینماتیک در °۱۰۰، cSt

۵/۱۵

۲۰

۴۴۵-D

۳۴۰

شاخص گرانروی (VI) ( حداقل )

۱۱۰

۱۱۵

۲۲۷۰-D

۱۹۵

نقطه اشتعال ، C° ( حداقل )

۲۲۵

۲۳۰

۹۲-D

۱۹۸

نقطه ریزش ، C° ( حداکثر )

۱۲-

۹-

۹۷-D

۲۰۱

عدد قلیایی کل (TBN) ، mgKOH/g

۲/۵

۲/۵

۲۸۹۶-D

۲۷۷۲

دانسیته در C° ۱۵، kg/m³

۸۹۵

۹۰۰

۱۲۹۸-D

۱۹۷