default-logo
English . French . العربیة . فارسی
  • روغن دنده روانکاری است که به طور خاص برای موارد تبدیل و انتقال  دیفرانسیل ها در اتومبیل ها و کامیون ها و ماشین آلات دیگر ساخته شده اند. روغن دنده دارای ویسکوزیته بالا برای حفاظت بهتر چرخ دنده ها  می باشد و معمولا با بوی گوگرد همراه است. ویسکوزیته بالا روانکاری کل زنجیره چرخ دنده ها را تضمین  می کند.

    اغلب روانکارها برای دیفرانسیل ها و گیربکس های دستی روغن های دنده هیپوئیدی هستند. این روغن دنده ها شامل افزودنی های فشار بالا (EP) و افزودنی های ضد سایش جهت مقابله با عملکرد کشویی چرخ دنده های مخروطی هیپوئیدی هستند. ادتیو EP که از ترکیبات فسفر و سولفور تشکیل شده است برای فلزات زرد مانند مس و برنج خورنده می باشد .

    روغن های دنده توسط موسسه نفت آمریکا (API) با استفاده از حروف GL طبقه بندی می شوند، مسئله مهم این است که خریدار، روغن دنده را با مشخصات ارائه شده توسط کارخانه سازنده خودرو   مقایسه کند تا اطمینان حاصل شود که شامل مواد خورنده فلزات زرد به کار رفته در برخی چرخ دنده ها نباشد.

    طبقه بندی ویسکوزیته روغن دنده ها که توسط API ارائه می شود منطبق بر ویسکوزیته روغن موتور نمی باشد، به عنوان مثال بسیاری از روغن دنده های جدید ویسکوزیته ۷۵w90 دارند که در واقع برابر با ویسکوزیته روغن موتور ۱۰w40 می باشد. روغن دنده مانند روغن موتور گرم نمی شود و در اثر فشار اصطکاک در زمان حرکت خودرو گرم می شود. در حال حاضر استفاده از روغن های دنده چند درجه ای در حال گسترش است،

  • روغن دنده کارپیه GL-5
  • روغن دنده قطران GL-1

GL-1-140-EP-روغن-دنده-1-لیتری روغن دنده