default-logo
English . French . العربیة . فارسی

روغن دنده

روغن دنده کارپیه GL-5 با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب و مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) تولید گردیده است.

این روغن برای دنده های هیپوئید و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که تحت شرایط سخت عملیاتی کار می کنند، مناسب می باشد.

نوع بسته بندی:

کارتن حاوی ۱۲ عدد ظرف ۱ لیتری فلزی کتابی.

سطح کیفیت: API GL-5

SAE: 85W-90

درجه SAE

۹۰W85

روش آزمون ASTM

استاندارد ملی ایران

گرانروی کینماتیک در °۱۰۰، cSt

۱۷

۴۴۵-D

۳۴۰

شاخص گرانروی (VI) ( حداقل )

۸۵

۲۲۷۰-D

۱۹۵

نقطه اشتعال ، C° ( حداقل )

۲۰۰

۹۲-D

۱۹۸

نقطه ریزش ، C° ( حداکثر )

۱۸-

۹۷-D

۲۰۱

دانسیته در c°۱۵، kg/m³

۹۰۵

۱۲۹۸-D

۱۹۷