default-logo
English . French . العربیة . فارسی

250 grگریس نسوزگریس با پایه بنتون جهت روانکاری یاتاقان های چرخشی و مسطح و بلبرینگ ها که در درجه حرارت بالا و فشار متوسط قرار دارند، قابل استفاده می باشد.
نوع بسته بندی: ظروف ۲، ۱۰، ۳۵ و ۴۰۰ پوندی.

مطابق با استاندارد ملی شماره ۲۹۴۳ ایران.

نمره: ۲ و ۳٫

گریس با پایه بنتون

خواص

NLGI-2

NLGI-3

نقطه ذوب C° حداقل

ذوب نمی شود

ذوب نمی شود

قابلیت نفوذ پذیری mm/10

۲۹۵-۲۶۵

۲۵۰-۲۲۰

رنگ

قرمز

قرمز