default-logo
English . French . العربیة . فارسی
روغن هیدرولیک قطران

این روغن در ماشین های صنعتی دارای سیستم های انتقال نیرو، سیستم های گردشی و سیستم های هیدرولیکی مانند جعبه دنده ها، میل لنگ ها ، بعضی از انواع کمپرسورها و یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک، دستگاه های نساجی و ابزارهایی که نیاز به روغن گردشی با ماده افزودنی ( ضد زنگ و ضد اکسیداسیون ) دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

نوع بسته بندی:

– کارتن حاوی ۱۲ عدد ظرف ۱ لیتری فلزی کتابی.
– چلیک ۲۰ لیتری پلاستیکی.
– بشکه ۲۰۸ لیتری فلزی

مطابق با استاندارد ملی شماره ۶۴۲۳ ایران.

سطح کیفیت: ISO VG-22, 32, 46, 68, …

درجه SAE

۲۲

۳۲

۴۶

۶۸

روش آزمون ASTM

استاندارد ملی ایران

گرانروی کینماتیک در C° ۴۰، cSt

۲۲

۳۲

۴۶

۶۸

۴۴۵-D

۳۴۰

شاخص گرانروی (VI) ( حداقل )

۹۵

۹۵

۹۵

۹۵

۲۲۷۰-D

۱۹۵

نقطه اشتعال ، C° ( حداقل )

۱۸۰

۱۹۸

۲۰۵

۲۱۰

۹۲-D

۱۹۸

نقطه ریزش ، C° ( حداکثر )

۱۵-

۱۵-

۱۰-

۱۰-

۹۷-D

۲۰۱

دانسیته در C° ۱۵، kg/m³

۸۶۵

۸۷۰

۸۷۵

۸۸۰

۱۲۹۸-D

۱۹۷

میزان جدا شدن از آب

Pass

۱۴۰۱-D

 

خوردگی در مس در C° ۱۰۰

Class 1a

۱۳۰-D