default-logo
English . French . العربیة . فارسی

IMG_4592محصول مکمل روغن تولیدی شرکت قطران کاوه در حجم های ۳۰۰ و ۴۰۰ سی سی تولید می گردد.

برخی از روغن های موتورمونو گرید یا مالتی گرید در فصل گرم و در دمای بالا قدرت چسبندگی یا ویسکوزیته خود را از دست می دهند و به دلیل کامل نبودن ویسکوزیته وافت پارامترهای اصلی روغن موتور از مکمل روغن استفاده می گردد .

مکمل های روغن غلیظ بوده و روغن موتور را سفت تر می کنند و همچنین از نظر مواد افزودنی به نحوی فرموله می شوند که بتوانند کمبود های روغن موتور و تاثیرات انرا بهینه نماید .

برخی از مزایای استفاده از مکمل روغن عبارتند از :

۱- پیشگیری از اکسیداسیون روغن .
۲- پیشگیری از تشکیل رسوبات سخت در طول رانندگی( توقف یا حرکت ).
۳- پیشگیری در برابر زنگ زدگی و خوردگی.
۴- افزایش قدرت و عملکرد روغن موتور .
۵- کاهش خروجی های اگزوز .
۶- استارت سریع و آسان موتور .
۷- کاهش مصرف روغن سوخت .